INSTRUMENTS MUSICALS

Els instruments son claus per transmetre emocions, sensacions, et transporten al teu interior, alterant els sentiments, com pot ser de alegría o tristesa.

Els instruments musicals estàn classificats en 4 tipus:

Instruments de corda:

Son aquells que funcionen mitjançant cordes. El seu so parteix amb la vibració de les cordes, que depenent de la llargària i la tensió sonen de manera diferent. Quan més llarga mes greu sona, mès curta mès aguda, i una corda mes tensada provoca un so agut, menys tensió augment del so greu. Es destaquen entre els instruments de corda el:

– Piano, qué encara que es maneja amb tecles són les cordes dins una caixa de ressonància que sonen. Sol ser element principal dins l’orquesta clàssica.

Piano - Viquipèdia, l'enciclopèdia lliure

– La guitarra es fa servir amb els dits o una pua, directament contra les sis cordes que conta. És l’ instrument clau en el flamenc, i popular en la música popular.

Admira (Alba) Iniciación 4/4 guitarra clásica española : Amazon.es: Instrumentos musicales

– El violí, de corda fregada, ja que es toca fregant les quatre cordes amb un arc. És molt important en l’orquesta, i conta amb un so més agut, degut a que no és molt gran. És el més petit de la familia, seguit pel violonchel, la viola, … .

Violí Yamaha V5sc 4/4 Arc-Estoig-Cordes Prelude

– Contrabaix, utilitzat amb un arc, fregant contra les cordes al igual que el violí. Com es el més gran d’aquesta familía el seu so és greu.

Comprar Contrabajo F. Müller Soloist - Musitekton / Barcelona

Instruments de vent: 

Són aquells instruments que necessiten aire per produir el so. Estan fortmats per un o diversos tubs, que quant mes llarg i mes gruixat és, mes greu es el so. Poden ser de fusta o de metall. Els instruments de vent més comuns son:
 
– Flauta: Es tracta d’un tub que conta amb orificis, que a partir del aire que entra es crea el so. Els orificis tenen la funció de modificar el so quan es tapen. És molt sencill, i per això el instrument més antic. Hi existeixen diversos tipus de flauta, la més coneguda la transversal.
Hohner Melody 9508 - Flauta de plástico : Amazon.es: Instrumentos musicales 
 
 

– Trompeta: Està constituit per metall, i la seva utilització consisteix en bufar la embocadura de broquet, diferenciant les notes accionant amb els dits les 3 vàlvules que té, i canviant la pressió de l’aire. Disposa d’una campana d’on surt el seu so. Instrument característic sobretot del Jazz.

Yamaha

– Saxòfon: El seu ús es sembla a la trompeta, mitjançant la boca per donar l’aire suficient pel so. Per poder fer diferents notes, amb els dits s’han de estrenyer les claus que disposa. També es un dels instruments més importants en el Jazz, i tambe a bandes.

SAXOFON ALTO Selmer Paris Reference 54 | JDLuthier

– Clarinet: Disposa d’una embocadura de canya que permet bufar-hi, amb uns forats o claus metaliques que permeten donar lloc a diferents notes. Sol ser bastant habitual en les orquestres.

F.A. Uebel 621 Bb-Clarinet – Thomann España

Instruments de Percussió

Pertanyen a la família de la percussió tots aquells instruments que es toquen picant o sacsejant. Quan els toquem picant fem servir: baquetes, maces, martells, mans… Aquests instruments solen estar construïts per tres materials: membrana, fusta i metall.

-Xilòfon: és un instrument de percussió de so determinat perquè es toca picant amb dos baquetes i pot fer notes musicals.Consisteix en una sèrie de barres de fusta de llargàries diverses,  es toca colpejant-les amb dos martellets de fusta o fregant-les, i cadascuna dóna una nota diferent.

  

-Plats : són un instrument de percussió de so indeterminat perquè es toca xocant els dos plats o picant amb baquetes i no pot fer notes musicals, fa sons indeterminats (sempre que piquem fa el mateix tipus de so). Estan construïts de metall i quan els toquem amb baquetes reben el nom de plat suspès.

-Tambor: Instrument musical de percussió amb una o dues membranes esteses en una caixa de ressonància de fusta, metall, terrissa, etc., que pot tenir formes diverses. Es sol utilitzara les bandes de rock.

-Caixa xinesa: és un instrument de percussió de so indeterminat perquè es toca  picant amb una baqueta i no pot fer notes musicals, fa sons indeterminats (sempre que piquem fa el mateix tipus de so). És una caixa construïda de fusta i té en un dels costats una ranura que actua com a caixa de ressonància.

Caixa xina Abacus - Abacus Online

Instruments electrònics

Els instruments elèctrics són aquells que necessiten l’electricitat per produir el seu so o per amplificar-lo. No solen tenir caixa de ressonància natural. Dintre d’aquesta família hi podem trobar la guitarra elèctrica, el baix elèctric, el violí elèctric o el teclat elèctric.

Guitarra elèctrica: és un instrument de corda amplificat elèctricament, té cos sòlid, sense caixa de ressonància, i per a amplificar el so de les cordes disposa d’unes pastilles electromagnètiques que converteixen la vibració de les cordes metàl·liques en un corrent elèctric variable, que posteriorment s’envia a un amplificador i d’aquest als altaveus, que són els veritables emissors del so. Aquest instrument s’empra molt en música moderna, especialment en el rock. Al igual que la guitarra elèctrica també hi existeixen violins electrònics, baixos elèctrics, etc.


Sintetitzador: És l’eina, o fins i tot instrument, més important dins de la generació i manipulació de sons dins la música electrònica. És, per tant, una eina dissenyada per a produir sons de forma artificial (ben bé com un instrument).La seva consolidació com a eina i instrument (als anys 70-80) va significar una autèntica revolució per a la interpretació directa de la música electrònica a l’escenari.La feina que fa el sintetitzador és, com bé indica el seu nom, sintetitzar les ones sonores de diferents formes.